επικοινωνία

Αστέριος Χ.Γούσιος & Σια Ο.Ε.
γραφικές τέχνες
7ο χλμ. Ωραιοκάστρου - Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 256, 57 013
τηλ.:2310 696618, φαξ: 2310 696065
Ασκητού 12 καπάνι
τηλ.: 2310 285733
e-mail:cgoussios@hotmail.com

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.
_