Από το 1908

Ο Αστέριος Δ. Γούσιος (1862-1920), δημοδιδάσκαλος στην περιοχή του Παγγαίου, ανοίγει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα το πρώτο βιβλιοπωλείο την πόλη των Σερρών και το 1908 ένα από τα πρώτα τυπογραφεία της Ανατολικής Μακεδονίας, στο οποίο τυπώθηκαν βιβλία, περιοδικά και σχολικά βοηθήματα, ανάμεσα σε άλλα ποικίλα έντυπα της εποχής.Ο ίδιος συλλαμβάνεται και φυλακίζεται το 1913, το τυπογραφείο λεηλατείται και καταστρέφεται το 1916.Στη συνέχεια συλλαμβάνεται ξανά μαζί με το γιο του Χρήστο και επιστρέφουν στην πατρίδα τους το 1918, όπου και επαναλειτουργούν το τυπογραφείο. Ο Αστέριος Δ. Γούσιος έγραψε δύο σημαντικά λαογραφικά βιβλία (Η κατά το Πάγγαιον Χώρα, το 1894 και Τα τραγούδια της Πατρίδος μου, 1901).

Ο γιος του Χρήστος Γούσιος ταυτόχρονα με το τυπογραφείο των Σερρών, ανοίγει ένα τυπογραφείο στη Θεσσαλονίκη το 1923, μέσα στο καπάνι. Το Τυπογραφείο ανήκει στο χώρο των καλλιτεχνικών τυπογραφείων και αναλαμβάνει επίσης την εκτύπωση βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων, εταιρικών και διαφημιστικών εντύπων, κατάστιχων και λοιπών εντύπων. Η επιχείρηση στέριωσε τελικά στη Θεσσαλονίκη και αργότερα πέρασε στον γιο του Αστέριο Χ. Γούσιο. Το 1980 μαζί με τη στροφή στη λιθογραφία, το τυπογραφείο μεταφέρθηκε στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, όπου και στεγάζεται σήμερα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Στις δεκαετίες που πέρασαν το τυπογραφείο δραστηριοποιήθηκε σε πάσης φύσεως εκτυπώσεις σε χαρτί, συνδυάζοντας κατά καιρούς τις παραδοσιακές μεθόδους της πίεσης με τις εκτυπώσεις offset.

Σήμερα η Α.Χ. Γούσιος & Σία Ο.Ε. αποτελεί τη συνέχεια της οικογενειακής αυτής παράδοσης. 

ιστορία_