χαρτί

Χαρτί-διαστάσεις: DIN του Α (61*86, 43*30,5, 30,5*21,5(Α4), 21,5*15,75), DIN του Β (70*100, 50*70, 50*35, 35*25, 25*17,5 ή 70*33, 23*33(9ο) ή 40*30, 40*35, 20*14(25ο), 20*23(15ο))

Χαρτί-προδιαγραφές: {Ποιότητες-υφές} Ένας τρόπος τυποποίησης των χαρτιών είναι βάσει της υφής τους σε ματ, γυαλιστερά, χρωματιστά, διαφανή {επιφανειακό βάρος} Ο τυπογραφικός τρόπος τυποποίησης των χαρτιών πέρα από την υφή τους, είναι το επιφανειακό βάρος τους (70,80,90,100,110,115,120,130,150,170,200,220,240,250,300,320,340,350,400… gr/m2), {πάχος} Πολλές φορές χαρτιά του ίδιου επιφανειακού βάρους έχουν διαφορετικά πάχη. Αυτό συμβαίνει λόγω της επεξεργασίας των χαρτιών ή λόγω της υφής τους.

τεχνική_