εκτυπωτικές τεχνολογίες

OFFSET: Μελάνι-νερό τσίγκος, Φίλμ, CTP (Computer To Plate, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στον τσίγκο χωρίς την ενδιάμεση μεσολάβηση –και κατά συνέπεια απώλειες- του φίλμ)

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ: Τυποποίηση βάση της μέγιστης διάστασης φύλλου χαρτιού που μπορούν να τυπώσουν. HEIDELBERG GTO 52, HEIDELBERG GTO-Z 52, HEIDELBERG SORM, 52*74, HEIDELBERG PM 74

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ: Πίεση & κινητά στοιχεία

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ: Όρθιες, πιεστήρια (35*50, 50*70), 2 HEIDELBERG TIEGEL, ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ HEIDELBERG 38*52, ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ HEIDELBERG 50*70

Οι εκτυπωτικές μηχανές της παραδοσιακής τυπογραφίας χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως για το τελείωμα (finishing) των τυπογραφικών εργασιών, καθώς εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της πίεσης.

Επίσης: Χρυσοτυπία-θερμοτυπία, γκοφρέ, κοπτικά, περφορέ (διάτρηση), τσάκισμα (πίκμανση), αριθμήσεις

τεχνική_