έντυπα επιχειρήσεων

Αποδείξεις πληρωμής & είσπραξης, τιμολόγια και εσωτερικά έντυπα επιχειρήσεων. Διπλότυπα, τριπλότυπα, τετραπλότυπα. Σε αυτογραφικά χαρτιά ή σε συνηθισμένα χαρτιά που απαιτούν τη χρήση καρμπόν. Δυνατότητα εκτύπωσης καρμπόν μελανιού στην πίσω όψη του φύλλου για μερική αποτύπωση των στοιχείων στη 2η σελίδα. Δυνατότητα εκτύπωσης, λ.χ. όρων, στην πίσω πλευρά των φύλλων. Αριθμήσεις, Σειρές. Παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού

εργασίες_