ειδικά έντυπα

Βιβλία-Περιοδικά-Εφημερίδες-Πολυσέλιδα έντυπα (Οδηγίες χρήσης, εγγυήσεις, κατάλογοι εκθέσεων, αναμνηστικά λευκώματα, προγράμματα συνεδρίων, κατάλογοι προϊόντων, εστιατορίων, τιμοκατάλογοι κ.α.) Βιβλία σε όλα τα σχήματα και με όποιον αριθμό σελίδων. Ο αριθμός των σελίδων μπορεί να είναι πολλαπλάσιος του 16, 8 ή και 4. Παρέχεται η δυνατότητα δακτυλογράφησης, σελιδοποίησης και γενικότερου σχεδιασμού.

εργασίες_